Asset 3

Obvestilo posameznikom po 13. členu splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov.

V EVIDENCI KANDIDATOV oz. ISKALCEV ZAPOSLITVE

Upravljavec zbirke osebnih podatkov:

BAR-KOKTAJL, gostinstvo, proizvodnja, trgovina, igre na srečo, druge poslovne dejavnosti in storitve d.o.o., Ulica Talcev 24, 2000 Maribor, 02/250 25 20, zaposlitev@niagara.si 

Namen obdelave osebnih podatkov:

Namen obdelave osebnih podatkov je:

 • opredeliti trenutno aktualna in v prihodnosti prosta delovna mesta za kandidata oz. iskalca zaposlitve,
 • izpolnjevati pogodbene obveznosti iskanja zaposlitve za kandidata oz. iskalca zaposlitve pri različnih uporabnikih, ki so pravne osebe zasebnega ali javnega prava, 
 • pošiljanje življenjepisa in osebnih podatkov potencialnim delodajalcem, ki so pravne osebe zasebnega ali javnega prava v obravnavo,
 • obveščanje kandidata oz. iskalca zaposlitve o morebitnih delovnih priložnostih preko e-pošte, telefona, pošte.  

V zgoraj navedene namene bomo od vas zbirali sledeče osebne podatke: Ime in priimek, datum rojstva, državljanstvo, naslov prebivanja, mobilni in stacionarni telefon, elektronska pošta, delovne izkušnje in prejšnji delodajalci, dokončana izobrazba, ali ste trenutno zaposleni, trenutni odpovedni rok in življenjepis. 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe (Uredba GDPR 6(1) b člen).

Dostop do podatkov:

Samo zaposleni vključeni v procese zaposlovanja (npr. vodje oddelkov, sodelavci za procese zaposlovanj, zaposleni v kadrovskem oddelku in predstavniki delavcev) dostopajo do teh podatkov v okviru pravnega subjekta (podjetja Bar-Koktajl d.o.o.) pri katerem ste podali prijavo za zaposlitev. Nadalje, vaše podatke iz prijave lahko posredujemo drugim, če lahko štejemo, da ste primerni za drugo delovno mesto znotraj skupine Bar-Koktajl d.o.o. O tem boste obveščeni preko elektronske pošte in vaše soglasje je potrebno za aktivacijo katerekoli take nove prijave.

Vaše osebne podatke bomo razkrili drugim upravljavcem podatkov le, če je to potrebno za prijavo, če imamo mi ali tretja oseba upravičen interes za to razkritje ali v primeru da boste dali za to soglasje. Podrobnejše podatke o pravni podlagi v poglavju » Nameni obdelave podatkov in pravne podlage.« Drugi pravni subjekti podjetja Bar-Koktajl d.o.o. lahko spadajo pod tretje osebe. V kolikor so podatki razkriti tretjim osebam na podlagi zakonitega interesa, bo to posebej obrazloženo v obvestilu o varovanju zasebnosti.

Poleg tega, lahko razkrijemo vaše osebne podatke drugim naslovnikom zunaj podjetja Bar-Koktajl d.o.o., če je to potrebno za izpolnitev pogodbenih in zakonskih obveznosti (računovodstvo, študentski servis, ipd…).

Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja:

Podatki se bodo hranili toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani in obdelovani. Po izpolnitvi namena zbiranja bodo izbrisani, uničeni ali blokirani. 

Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov:

Osebne podatke, ki ste jih posredovali pri vpisu v bazo iskalcev zaposlitve ali ob prijavi na razpisano delovno mesto lahko kadarkoli preverite, naknadno spremenite ali izbrišete tako, da pošljete pisno zahtevo na naslov zaposlitev@niagara.si

Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi:

Privolitev lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Informacije o tem:

 • ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: DA.
 • ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: Da. Posameznik, ki ne zagotovi osebnih podatkov ne more vstopiti v pogodbeni odnos z upravljavcem.

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov

ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: Odločitve se ne sprejemajo avtomatizirano, ne oblikujejo se profili.

Politika osebnih podatkov in kontaktnih podatkov za BAR-KOKTALJ, gostinstvo, proizvodnja, trgovina, igre na srečo, druge poslovne dejavnosti in storitve d.o.o., ulica talcev 24

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov opisuje, kako zbiramo, opravljamo, prenašamo in razkrivamo z vami povezane podatke (vaše ”osebne podatke”). Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z zakoni o zasebnosti in varstvu osebnih podatkov, ki veljajo v Sloveniji in Evropskem gospodarskem prostoru.

Katere osebne podatke uporabljamo

 • Vaše ime, priimek, email naslov in telefonsko številko.

Osebne podatke obdelujemo za različne namene

Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za enega ali več navedenih namenov:

 • Za marketinške namene.
 • Za namene informiranja.

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke in kaj se z njimi zgodi potem

Osebne podatke, ki jih uporabimo, hranimo trajno oz. do preklica privolitve z vaše strani.

Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z vami oziroma jih pripisati vam.

Prostovoljnost posredovanja podatkov

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar bo v primeru, da jih ne posredujete, ne boste obveščeni o novostih, dogodkih, vabilih in spremembah, ki so se zgodile v Niagara Cocktail Baru.

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam (izven podjetja BAR-KOKTAJL, gostinstvo, proizvodnja, trgovina, igre na srečo, druge posloven dejavnosti in storitve d.o.o., Cesta talcev 24, 2000 Maribor).

Kakšne pravice imate v zvezi z osebnimi podatki, kako lahko prekličete privolitev za obdelavo in kaj to pomeni

Glede svojih osebnih podatkov imate naslednje pravice:

 • Da od nas kadarkoli zahtevate:
  • Potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke;
  • Dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave; vrste osebnih podatkov; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem skupin ter razloge zanj kot tudi pomen in kaj taka obdelava pomeni za vas;
  • Eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki);
  • Popravek netočnih osebnih podatkov;
  • Omejitev obdelave, kadar:
   • Oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
   • Je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
   • Osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, pa jih vi potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
  • Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov;
  • Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas mi pri tem ovirali;
  • Prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega oglaševanja, vključno z oblikovanjem skupin.
 • Pravico, da zoper nas vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Uveljavljanje vaših pravic

Svoja vprašanja, pomisleke in zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z vašimi osebnimi podatki lahko naslovite na niagara.mb@gmail.com ali BAR-KOKTAJL, gostinstvo, proizvodnja, trgovina, igre na srečo, druge posloven dejavnosti in storitve d.o.o., Cesta talcev 24, 2000 Maribor.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Na vašo zahtevo s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.

Zadnja sprememba pravilnika: 9. 2. 2023

BAR-KOKTAJL d.o.o.

Nočni segment